Ηigh Tech – Low Life

Κοινωνικός Σχολιασμός Ζωντανά από το Κορκ, Ιρλανδία

Θεματική: Η Σύχγρονη Ιστορία της Ιρλανδικής Δημοκρατίας

Μια σύχγρονη αναδρομή της σύγχρονης Ιρλανδικής ιστορίας από τις αρχές του 20ου αιώνα εώς σήμερα. Ξεκινώντας με την ίδρυση των εργατικών σωματείων που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ιρλανδική επανάσταση, συνεχίζουμε περιγράφοντας την δημιουργία του IRA  (ιρλανδικός δημοκρατικός στρατός) και την μετέπειτα διάσπασή του και καταλήγουμε σήμερα μετά το τέλος κέλτικης τίγρης και το ΔΝΤ.

Βιβλιογραφία που στηρίχτηκε η εκπομπή του ραδιοφώνου και προτείνουμε είναι:

-C.Desmond Greaves: The Irish Transport And The Workers` Union, The Formative Years

-Tommy McKearney: The Provisional IRA, From Insurrection To Parliament

-Donal O Drisceoil: Cencorship in Ireland, 1939-1945

-Brian Hanley & Scott Millar: The Lost Revolution, The Story Of The Official IRA And The Workers`Party

-Livewire Publications: Captain Jack White, Misfit. A Revolutionary Life

 

Μέρος 1ο Από το 1910 ως το 1930

Μέρος 2ο Από το 1930 ως το 1950

Μέρος 3ο Απ΄πο το 1950 ως το 1979

Captain Jack White: the Misfit

 

 Θεματική: Vita Cortex, 49 μέρες κατάληψης

Το εργοστάσιο παραγωγής αφρολέξ Vita Cortex στο Κορκ της Ιρλανδίας έχει καταλειφθεί από τους εργάτες του από τις 16 Δεκεμβρίου 2011. Απαίτησή τους το αυτονόητο:  την αποζημίωσή τους μετά την κήρυξη πτώχευσης της εταιρίας.

Στην εκπομπή θα παραθέσουμε τα γεγονότα μέχρι σήμερα καθώς και μια ηχογραφημένη συνέντευξη με έναν από τους 32 εργάτες της χρεωκοπημένης εταιρίας.

Blog των εργατών: http://vitacortexworkers.wordpress.com/


Θεματική: 8 Μαρτίου, Woman`s Day

 

Θεματική: Μια ματιά στο Αφγανιστάν

Συνέντευξη με την Farah που επέστρεψε από το Αφγανιστάν στο οποίο και δούλεψε για τρεις μήνες.
Μας περιγράφει την κατάσταση εκεί τόσο για τα δικαιώματα των γυναικών όσο και για τον επικείμενο
εμφύλιο πόλεμο.

Το site της Farah: http://stealthishijab.com/

Ηigh Tech – Low Life

Κοινωνικός Σχολιασμός Ζωντανά από το Κορκ, Ιρλανδία

Θεματική: Η Σύχγρονη Ιστορία της Ιρλανδικής Δημοκρατίας

Μια σύχγρονη αναδρομή της σύγχρονης Ιρλανδικής ιστορίας από τις αρχές του 20ου αιώνα εώς σήμερα. Ξεκινώντας με την ίδρυση των εργατικών σωματείων που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ιρλανδική επανάσταση, συνεχίζουμε περιγράφοντας την δημιουργία του IRA  (ιρλανδικός δημοκρατικός στρατός) και την μετέπειτα διάσπασή του και καταλήγουμε σήμερα μετά το τέλος κέλτικης τίγρης και το ΔΝΤ.

Βιβλιογραφία που στηρίχτηκε η εκπομπή του ραδιοφώνου και προτείνουμε είναι:

-C.Desmond Greaves: The Irish Transport And The Workers` Union, The Formative Years

-Tommy McKearney: The Provisional IRA, From Insurrection To Parliament

-Donal O Drisceoil: Cencorship in Ireland, 1939-1945

-Brian Hanley & Scott Millar: The Lost Revolution, The Story Of The Official IRA And The Workers`Party

-Livewire Publications: Captain Jack White, Misfit. A Revolutionary Life

 

Μέρος 1ο Από το 1910 ως το 1930

Μέρος 2ο Από το 1930 ως το 1950

Μέρος 3ο Απ΄πο το 1950 ως το 1979

Captain Jack White: the Misfit

 

 Θεματική: Vita Cortex, 49 μέρες κατάληψης

Το εργοστάσιο παραγωγής αφρολέξ Vita Cortex στο Κορκ της Ιρλανδίας έχει καταλειφθεί από τους εργάτες του από τις 16 Δεκεμβρίου 2011. Απαίτησή τους το αυτονόητο:  την αποζημίωσή τους μετά την κήρυξη πτώχευσης της εταιρίας.

Στην εκπομπή θα παραθέσουμε τα γεγονότα μέχρι σήμερα καθώς και μια ηχογραφημένη συνέντευξη με έναν από τους 32 εργάτες της χρεωκοπημένης εταιρίας.

Blog των εργατών: http://vitacortexworkers.wordpress.com/


Θεματική: 8 Μαρτίου, Woman`s Day

 

Θεματική: Μια ματιά στο Αφγανιστάν

Συνέντευξη με την Farah που επέστρεψε από το Αφγανιστάν στο οποίο και δούλεψε για τρεις μήνες.
Μας περιγράφει την κατάσταση εκεί τόσο για τα δικαιώματα των γυναικών όσο και για τον επικείμενο
εμφύλιο πόλεμο.

Το site της Farah: http://stealthishijab.com/

Ηigh Tech – Low Life

Κοινωνικός Σχολιασμός Ζωντανά από το Κορκ, Ιρλανδία

Θεματική: Η Σύχγρονη Ιστορία της Ιρλανδικής Δημοκρατίας

Μια σύχγρονη αναδρομή της σύγχρονης Ιρλανδικής ιστορίας από τις αρχές του 20ου αιώνα εώς σήμερα. Ξεκινώντας με την ίδρυση των εργατικών σωματείων που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ιρλανδική επανάσταση, συνεχίζουμε περιγράφοντας την δημιουργία του IRA  (ιρλανδικός δημοκρατικός στρατός) και την μετέπειτα διάσπασή του και καταλήγουμε σήμερα μετά το τέλος κέλτικης τίγρης και το ΔΝΤ.

Βιβλιογραφία που στηρίχτηκε η εκπομπή του ραδιοφώνου και προτείνουμε είναι:

-C.Desmond Greaves: The Irish Transport And The Workers` Union, The Formative Years

-Tommy McKearney: The Provisional IRA, From Insurrection To Parliament

-Donal O Drisceoil: Cencorship in Ireland, 1939-1945

-Brian Hanley & Scott Millar: The Lost Revolution, The Story Of The Official IRA And The Workers`Party

-Livewire Publications: Captain Jack White, Misfit. A Revolutionary Life

 

Μέρος 1ο Από το 1910 ως το 1930

Μέρος 2ο Από το 1930 ως το 1950

Μέρος 3ο Απ΄πο το 1950 ως το 1979

Captain Jack White: the Misfit

 

 Θεματική: Vita Cortex, 49 μέρες κατάληψης

Το εργοστάσιο παραγωγής αφρολέξ Vita Cortex στο Κορκ της Ιρλανδίας έχει καταλειφθεί από τους εργάτες του από τις 16 Δεκεμβρίου 2011. Απαίτησή τους το αυτονόητο:  την αποζημίωσή τους μετά την κήρυξη πτώχευσης της εταιρίας.

Στην εκπομπή θα παραθέσουμε τα γεγονότα μέχρι σήμερα καθώς και μια ηχογραφημένη συνέντευξη με έναν από τους 32 εργάτες της χρεωκοπημένης εταιρίας.

Blog των εργατών: http://vitacortexworkers.wordpress.com/


Θεματική: 8 Μαρτίου, Woman`s Day

 

Θεματική: Μια ματιά στο Αφγανιστάν

Συνέντευξη με την Farah που επέστρεψε από το Αφγανιστάν στο οποίο και δούλεψε για τρεις μήνες.
Μας περιγράφει την κατάσταση εκεί τόσο για τα δικαιώματα των γυναικών όσο και για τον επικείμενο
εμφύλιο πόλεμο.

Το site της Farah: http://stealthishijab.com/


Website Security Test