Ξυπολυτο Τάγμα: Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Σαν Ξυπόλυτο Τάγμα προχωρήσαμε στη μετάφραση της ταυτοτικής μας μπροσούρας στα αγγλικά. Η ανάγκη δημιουργίας σχέσεων με συντρόφους/ισσες του εξωτερικού και η τόνωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για αυτή μας την κίνηση. Για τη μετάφραση θα πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στη συντρόφισσα Laura. Το αγγλικό κείμενο είναι απευθείας μετάφραση της 1ης έκδοσης (03/2011), χωρίς να έχει γίνει χρονολογική προσαρμογή των στοιχείων ή των ημερομηνιών που παρατίθενται. Προστέθηκαν μερικές υποσημειώσεις για να μπορεί ο αγγλόφωνος αναγνώστης να αντιληφθεί όρους και πρόσωπα τα οποία είναι οικεία σε εμάς. Επιπλέον, προστέθηκε το κεφάλαιο “Declaring our objection”, που περιέχει μεταφρασμένες δηλώσεις άρνησης στράτευσης από το 2010 και έπειτα, στις οποίες συμμετείχαν μέλη του Ξυπόλυτου Τάγματος. Η αγγλική έκδοση διακινείται προς το παρόν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) και ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε να βρούμε το δρόμο προς το τυπογραφείο.

Στα επόμενα σχέδια μας είναι η μετάφραση στα ισπανικά.

Την μπροσούρα στα αγγλικά μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Ξυπολυτο Τάγμα: Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Σαν Ξυπόλυτο Τάγμα προχωρήσαμε στη μετάφραση της ταυτοτικής μας μπροσούρας στα αγγλικά. Η ανάγκη δημιουργίας σχέσεων με συντρόφους/ισσες του εξωτερικού και η τόνωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για αυτή μας την κίνηση. Για τη μετάφραση θα πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στη συντρόφισσα Laura. Το αγγλικό κείμενο είναι απευθείας μετάφραση της 1ης έκδοσης (03/2011), χωρίς να έχει γίνει χρονολογική προσαρμογή των στοιχείων ή των ημερομηνιών που παρατίθενται. Προστέθηκαν μερικές υποσημειώσεις για να μπορεί ο αγγλόφωνος αναγνώστης να αντιληφθεί όρους και πρόσωπα τα οποία είναι οικεία σε εμάς. Επιπλέον, προστέθηκε το κεφάλαιο “Declaring our objection”, που περιέχει μεταφρασμένες δηλώσεις άρνησης στράτευσης από το 2010 και έπειτα, στις οποίες συμμετείχαν μέλη του Ξυπόλυτου Τάγματος. Η αγγλική έκδοση διακινείται προς το παρόν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) και ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε να βρούμε το δρόμο προς το τυπογραφείο.

Στα επόμενα σχέδια μας είναι η μετάφραση στα ισπανικά.

Την μπροσούρα στα αγγλικά μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Ξυπολυτο Τάγμα: Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Σαν Ξυπόλυτο Τάγμα προχωρήσαμε στη μετάφραση της ταυτοτικής μας μπροσούρας στα αγγλικά. Η ανάγκη δημιουργίας σχέσεων με συντρόφους/ισσες του εξωτερικού και η τόνωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για αυτή μας την κίνηση. Για τη μετάφραση θα πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στη συντρόφισσα Laura. Το αγγλικό κείμενο είναι απευθείας μετάφραση της 1ης έκδοσης (03/2011), χωρίς να έχει γίνει χρονολογική προσαρμογή των στοιχείων ή των ημερομηνιών που παρατίθενται. Προστέθηκαν μερικές υποσημειώσεις για να μπορεί ο αγγλόφωνος αναγνώστης να αντιληφθεί όρους και πρόσωπα τα οποία είναι οικεία σε εμάς. Επιπλέον, προστέθηκε το κεφάλαιο “Declaring our objection”, που περιέχει μεταφρασμένες δηλώσεις άρνησης στράτευσης από το 2010 και έπειτα, στις οποίες συμμετείχαν μέλη του Ξυπόλυτου Τάγματος. Η αγγλική έκδοση διακινείται προς το παρόν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) και ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε να βρούμε το δρόμο προς το τυπογραφείο.

Στα επόμενα σχέδια μας είναι η μετάφραση στα ισπανικά.

Την μπροσούρα στα αγγλικά μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Ξυπολυτο Τάγμα: Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Σαν Ξυπόλυτο Τάγμα προχωρήσαμε στη μετάφραση της ταυτοτικής μας μπροσούρας στα αγγλικά. Η ανάγκη δημιουργίας σχέσεων με συντρόφους/ισσες του εξωτερικού και η τόνωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για αυτή μας την κίνηση. Για τη μετάφραση θα πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στη συντρόφισσα Laura. Το αγγλικό κείμενο είναι απευθείας μετάφραση της 1ης έκδοσης (03/2011), χωρίς να έχει γίνει χρονολογική προσαρμογή των στοιχείων ή των ημερομηνιών που παρατίθενται. Προστέθηκαν μερικές υποσημειώσεις για να μπορεί ο αγγλόφωνος αναγνώστης να αντιληφθεί όρους και πρόσωπα τα οποία είναι οικεία σε εμάς. Επιπλέον, προστέθηκε το κεφάλαιο “Declaring our objection”, που περιέχει μεταφρασμένες δηλώσεις άρνησης στράτευσης από το 2010 και έπειτα, στις οποίες συμμετείχαν μέλη του Ξυπόλυτου Τάγματος. Η αγγλική έκδοση διακινείται προς το παρόν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) και ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε να βρούμε το δρόμο προς το τυπογραφείο.

Στα επόμενα σχέδια μας είναι η μετάφραση στα ισπανικά.

Την μπροσούρα στα αγγλικά μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Ξυπολυτο Τάγμα: Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Πόλεμο στο Πόλεμο – Αγγλική έκδοση 04/2015

Σαν Ξυπόλυτο Τάγμα προχωρήσαμε στη μετάφραση της ταυτοτικής μας μπροσούρας στα αγγλικά. Η ανάγκη δημιουργίας σχέσεων με συντρόφους/ισσες του εξωτερικού και η τόνωση της διεθνιστικής αλληλεγγύης υπήρξαν οι κύριοι λόγοι για αυτή μας την κίνηση. Για τη μετάφραση θα πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες μας στη συντρόφισσα Laura. Το αγγλικό κείμενο είναι απευθείας μετάφραση της 1ης έκδοσης (03/2011), χωρίς να έχει γίνει χρονολογική προσαρμογή των στοιχείων ή των ημερομηνιών που παρατίθενται. Προστέθηκαν μερικές υποσημειώσεις για να μπορεί ο αγγλόφωνος αναγνώστης να αντιληφθεί όρους και πρόσωπα τα οποία είναι οικεία σε εμάς. Επιπλέον, προστέθηκε το κεφάλαιο “Declaring our objection”, που περιέχει μεταφρασμένες δηλώσεις άρνησης στράτευσης από το 2010 και έπειτα, στις οποίες συμμετείχαν μέλη του Ξυπόλυτου Τάγματος. Η αγγλική έκδοση διακινείται προς το παρόν σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) και ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε να βρούμε το δρόμο προς το τυπογραφείο.

Στα επόμενα σχέδια μας είναι η μετάφραση στα ισπανικά.

Την μπροσούρα στα αγγλικά μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.


Website Security Test