Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Binaural" επανάληψη, 22:00-00:00

 

Τρίτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Νουμπέτι", Επανάλψη  20:00 -22:00

 

Τετάρτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Διαχειριστική συνέλευση του σταθμού στον Α.Κοι.Χ.Ι., 18:00

 

Πέμπτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

 

Παρασκευή

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Black Exhales 21:00 - 23:00

 

Κυριακή

Εκπομπή "Black Exhales" (Επανάληψη) 20:00 - 22:00

Εκπομπή "REC", εκπομπή από το αυτόνομο ραδιόφωνο ιωαννίνων 22:00 - 00:00

 

-------- εκτός εβδομαδιαίας συχνότητας --------

Εκπομπή από την "Ενάντια στη Λήθη"

περισσότερα στο esl.radio-i.org

και

Εκπομπή από την "Gordon Riots"

 

Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Binaural" επανάληψη, 22:00-00:00

 

Τρίτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Νουμπέτι", Επανάλψη  20:00 -22:00

 

Τετάρτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Διαχειριστική συνέλευση του σταθμού στον Α.Κοι.Χ.Ι., 18:00

 

Πέμπτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

 

Παρασκευή

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Black Exhales 21:00 - 23:00

 

Κυριακή

Εκπομπή "Black Exhales" (Επανάληψη) 20:00 - 22:00

Εκπομπή "REC", εκπομπή από το αυτόνομο ραδιόφωνο ιωαννίνων 22:00 - 00:00

 

-------- εκτός εβδομαδιαίας συχνότητας --------

Εκπομπή από την "Ενάντια στη Λήθη"

περισσότερα στο esl.radio-i.org

και

Εκπομπή από την "Gordon Riots"

 

Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Binaural" επανάληψη, 22:00-00:00

 

Τρίτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Νουμπέτι", Επανάλψη  20:00 -22:00

 

Τετάρτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Διαχειριστική συνέλευση του σταθμού στον Α.Κοι.Χ.Ι., 18:00

 

Πέμπτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

 

Παρασκευή

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Black Exhales 21:00 - 23:00

 

Κυριακή

Εκπομπή "Black Exhales" (Επανάληψη) 20:00 - 22:00

Εκπομπή "REC", εκπομπή από το αυτόνομο ραδιόφωνο ιωαννίνων 22:00 - 00:00

 

-------- εκτός εβδομαδιαίας συχνότητας --------

Εκπομπή από την "Ενάντια στη Λήθη"

περισσότερα στο esl.radio-i.org

και

Εκπομπή από την "Gordon Riots"

 

Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Binaural" επανάληψη, 22:00-00:00

 

Τρίτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Νουμπέτι", Επανάλψη  20:00 -22:00

 

Τετάρτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Διαχειριστική συνέλευση του σταθμού στον Α.Κοι.Χ.Ι., 18:00

 

Πέμπτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

 

Παρασκευή

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Black Exhales 21:00 - 23:00

 

Κυριακή

Εκπομπή "Black Exhales" (Επανάληψη) 20:00 - 22:00

Εκπομπή "REC", εκπομπή από το αυτόνομο ραδιόφωνο ιωαννίνων 22:00 - 00:00

 

-------- εκτός εβδομαδιαίας συχνότητας --------

Εκπομπή από την "Ενάντια στη Λήθη"

περισσότερα στο esl.radio-i.org

και

Εκπομπή από την "Gordon Riots"

 

Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Binaural" επανάληψη, 22:00-00:00

 

Τρίτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Νουμπέτι", Επανάλψη  20:00 -22:00

 

Τετάρτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Διαχειριστική συνέλευση του σταθμού στον Α.Κοι.Χ.Ι., 18:00

 

Πέμπτη

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

 

Παρασκευή

Εκπομπή "Προοίμιο(προοίμιο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις, live συνδέσεις κ.α.)15:00-18:00

Εκπομπή "Black Exhales 21:00 - 23:00

 

Κυριακή

Εκπομπή "Black Exhales" (Επανάληψη) 20:00 - 22:00

Εκπομπή "REC", εκπομπή από το αυτόνομο ραδιόφωνο ιωαννίνων 22:00 - 00:00

 

-------- εκτός εβδομαδιαίας συχνότητας --------

Εκπομπή από την "Ενάντια στη Λήθη"

περισσότερα στο esl.radio-i.org

και

Εκπομπή από την "Gordon Riots"

 


Website Security Test