Κινηματικό Πρόγραμμα της εβδομάδας από 17.12

Δευτέρα 17/12

18:00 Θεματικό καφενείο - συζήτηση με θέμα το φοιτητικό κίνημα στην Κατάληψη Π.Τ.Ε.Τ.

The Suspended Step of the Stork (Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού-126 min) του Theo Angelopoulos (1991) στις 21:00

από την κινηματογραφική ομάδα nocturna στον α.κοι.χ.ι.

 

Τρίτη 18/12

 8:30 στην πλατεία ΟΣΕ στην Λάρισα δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον ολικό αρνητή στράτευσης Μ.Εξίογλου.

Συλλογική κουζίνα στις 15:30 στην Κατάληψη Π.Τ.Ε.Τ. 

Καφενείο απο τα ΕΑΑΚ στον α.κοι.χ.ι. στις 21:00

 

Τετάρτη 19/12

15:30 Διαχειριστική Συνέλευση Αυτόνομου Ραδιοφώνου Ιωαννίνων που φιλοξενείται στον α.κοι.χ.ι

19:00 Προβολή της ταινίας: "1984" στην Κατάληψη ΠΤΕΤ

21:00 Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του α.κοι.χ.ι.

 

Πέμπτη 20/12

19:00 Προβολή της ταινίας: "Μαχαιροβγάλτης" του Γ. Οικονομίδη στην Κατάληψη ΠΤΕΤ

 ...από τα τσιράκια του Sabotage+ειδήσεων.

Κινηματικό Πρόγραμμα της εβδομάδας από 17.12

Δευτέρα 17/12

18:00 Θεματικό καφενείο - συζήτηση με θέμα το φοιτητικό κίνημα στην Κατάληψη Π.Τ.Ε.Τ.

The Suspended Step of the Stork (Το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού-126 min) του Theo Angelopoulos (1991) στις 21:00

από την κινηματογραφική ομάδα nocturna στον α.κοι.χ.ι.

 

Τρίτη 18/12

 8:30 στην πλατεία ΟΣΕ στην Λάρισα δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον ολικό αρνητή στράτευσης Μ.Εξίογλου.

Συλλογική κουζίνα στις 15:30 στην Κατάληψη Π.Τ.Ε.Τ. 

Καφενείο απο τα ΕΑΑΚ στον α.κοι.χ.ι. στις 21:00

 

Τετάρτη 19/12

15:30 Διαχειριστική Συνέλευση Αυτόνομου Ραδιοφώνου Ιωαννίνων που φιλοξενείται στον α.κοι.χ.ι

19:00 Προβολή της ταινίας: "1984" στην Κατάληψη ΠΤΕΤ

21:00 Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του α.κοι.χ.ι.

 

Πέμπτη 20/12

19:00 Προβολή της ταινίας: "Μαχαιροβγάλτης" του Γ. Οικονομίδη στην Κατάληψη ΠΤΕΤ

 ...από τα τσιράκια του Sabotage+ειδήσεων.


Website Security Test